top of page

Algemene voorwaarden

 1. Bij het aangaan van uw lidmaatschap bent u verplicht het lidmaatschapsgeld te betalen. Het lidmaatschapsgeld bedraagt €15,- per jaar en eenmalig €2,- inschrijfkosten. Wanneer deze betaling ontvangen is, bent u officieel lid.

 2. Zodra u lid bent geworden van Friends of Yori heeft u geen recht op bedenktijd en is er geen mogelijkheid om uw geld terug te krijgen. 

 3. Na 1 jaar loopt uw lidmaatschap automatisch af. Lidmaatschappen dienen dus jaarlijks verlengd te worden. Friends of Yori stuurt een e-mail wanneer uw lidmaatschap bijna afloopt. Nadat het lidmaatschapsgeld van €15,- ontvangen is, is uw lidmaatschap verlengd.

 4. Indien u geen lid meer wilt zijn, wacht u tot het lidmaatschap afloopt. Er zal geen geld worden teruggegeven als u uw lidmaatschap op wilt zeggen voordat uw lidmaatschap afloopt.

 5. Exclusief materiaal van Friends of Yori mag niet gedownload, verspreid of doorverkocht worden. Indien dit wel gebeurt, is Friends of Yori gerechtigd uw lidmaatschap in te trekken. U kunt dan geen nieuw lidmaatschap meer aanvragen op uw opgegeven naam, adres en andere gekoppelde informatie. Er zal aangetoond moeten worden dat u en de eventuele ontvanger van het materiaal dit materiaal niet meer in het bezit hebben. Deze regel geldt voor al het materiaal dat op www.friendsofyori.com te vinden is. Dit betreft dus video’s, akkoorden, tabs, berichtjes van Yori etc.

 6. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft u Friends of Yori toestemming om u e-mails te sturen. 

 7. Friends of Yori heeft te allen tijde het recht lidmaatschappen in te trekken. Er zal dan geen lidmaatschapsgeld teruggegeven worden. Het intrekken van een lidmaatschap zal bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer regels geschonden worden of wanneer onwenselijk gedrag wordt vertoond op internet of tijdens evenementen.

 8. Evenementen van Friends of Yori zijn alleen toegankelijk voor leden, tenzij anders vermeld. Toegangsbewijzen zijn dan ook niet overdraagbaar.

 9. Wanneer een evenement zoals het ledenconcert valt op een datum waarop u niet beschikbaar bent, wordt geen vergoeding gegeven voor het gemiste evenement. Friends of Yori zal proberen dergelijke evenementen ruim van te voren aan te kondigen.

 10. Bij evenementen van Friends of Yori kan Friends of Yori niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen.

 11. Persoonsgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers of adressen zullen door Friends of Yori niet doorverkocht worden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan het optimaal laten functioneren van Friends of Yori. 

 12. Friends of Yori heeft altijd het recht om het reglement te wijzigen. Als een aanpassing in het reglement van belang is voor leden, zullen deze hierover geïnformeerd worden via de mail.

© 2021  Friends of Yori

bottom of page